Wersja kolorowa

Głowno na mapie topograficznej  z 1981 r.             >>wersja kolorowa

Mapa wydana w 1984 r. przedstawia stan z 1981 roku. Pierwotna skala mapy to 1:50 000. W oryginale mapa jest 4-kolorowa. Pod nazwami wsi liczba ludności w tysiącach. Zwraca uwagę istnienie zarówno dzielnicy jak i wsi Zabrzeźnia-Parcele.