Głowno na  mapie Rzeszy Niemieckiej z 1940 r.

Mapa w oryginale w skali 1:100 000 oparta na polskiej mapie Wojskowego Instytutu Geograficznego z 1935 roku, przedstawia odmiennie jedynie niektóre zmienione przez władze niemieckie nazwy miejscowości (Łódź na Litzmannstadt, Brzeziny na Loewenstadt) oraz granicę Generalnej Guberni z Krajem Warty (gruba fioletowa linia). Wzdłuż granicy znajdują się po stronie GG: Feliksów, Wola Mąkolska, Gozdów, Wrzask, Bronin, Sadówka, Koźle, Wola Błędowa, Bratoszewice, Kalinów, Nowostawskie Działki, Szczecin, Dmosin. Na południe od Dmosina granica biegnie korytem Mrogi, pozostawiając drogę do Brzezin w Kraju Warty. Po zachodniej stronie granicy, w Kraju Warty, pozostają wsie: Kwilno, Zagłoba, Ciołek, Osse, Krucice, Lipa, Brzedza, Rokitnica, Nowostawy, Jesionka, Lubowidza, Nagawki. Na drodze Bratoszewice-Stryków przejście graniczne w Brzedzy.