Głowno na niemieckiej mapie topograficznej Zachodniej Rosji z 1915 r. - powiększenie

Mapa przedstawia stan z początku wieku. W oryginale ma skalę 1: 100 000. Liczby pod nazwą miejscowości informują o liczbie gospodarstw. Zaznaczono kościół, bożnicę (znaki zlewają się ze znakami zabudowy) oraz cmentarze (słabo widoczne: katolicki przy końcu obecnej ul. Rynkowskiego znakiem +, natomiast żydowski na Swobodzie przy zalewie znakami L). Na środku rynku widoczna zabudowa - zapewne ratusz. Poniżej rynku - symbol poczty. Wyraźniej uwidaczniają się młyny na Patykach i Bykowcu.

Skróty niemieckie: Kupfer H. - huta miedzi, Vw. -folwark, Zgl. - cegielnia, Bhf. - dworzec kolejowy, M. - młyn