Głowno na niemieckiej mapie topograficznej Zachodniej Rosji z 1915 r.            >>powiększenie

Mapa przedstawia stan z początku wieku. W oryginale ma skalę 1: 100 000. Widoczna linia kolejowa Łódź-Zielkowice została oddana do użytku w listopadzie 1902 roku. Główną drogą jest nadal Trakt Fabryczny Warszawa-Kalisz. Inne ważne drogi to droga do Bielaw przez Zgodę i do Brzezin przez Lubowidzę.

W stosunku do stanu z połowy ubiegłego wieku rzuca się w oczy mniejszy obszar zalesienia. Las zniknął prawie w całości na obszarze pomiędzy Mrogą i Mrożycą (zapewne wycięty na opał do huty). Również pomiędzy Mrogą i Brzuśnią pojawiają się nowe spore wycinki. Na Bykowcu zalesienie zmalało o połowę. Na obszarze w pobliżu Glinnika w miejscu wyciętego lasu powstały wsie: Antoniew, Dombrowa (obecnie Dąbrowa) i folwark Janów (obecnie wieś Bronisławów).

Na miejscu hamerni w Osinach powstała huta miedzi - Huta Józefów. Przy dworze w Osinach funkcjonuje folwark. Osiedle przy młynie na Mrożycy nosi nazwę Stara Piła (dawniej po prostu - Piła). Na Warchałowie działa folwark. Nie ma już wsi Zabrzuśnia, ale jest folwark Zabrzuśnia. Obok niego pomiędzy obecną ul. Sowińskiego i Łowicką folwark Kadzielin Poduchowny. Na Swobodzie osobne osiedle o tej nazwie, nie wchodzące jeszcze w skład Głowna.

Widoczne są dwie cegielnie: przy drodze do Łowicza oraz drodze do Ostrołęki. Nadal funkcjonuje młyn na Mrodze przy obecnej ul. Młynarskiej.

Granica pomiędzy powiatem łowickim i brzezińskim pozostawia po stronie brzezińskiej: Ziewanice, Głowno, Kamień, Toporów, Kadzielin, Paleniec. Natomiast Karasica, Antoniew, Glinnik, Wola Zbroszkowa (obecnie Zbrożkowa), Ruchna, Ostrołęka, Lubianków i Rudnik należą do powiatu łowickiego.