Głowno na austro-węgierskiej mapie topograficznej  Europy Środkowej z 1910 r.

Mapa przedstawia stan z początku wieku (po 1902 - widoczna kolej). W oryginale ma skalę 1: 200 000. Na niebiesko zaznaczono kompleksy leśne. Pominięto istniejący wówczas kościół w Głownie. Zaznaczono młyny: Bratoszewski Tartak, Bykowiec i Stara Piła na Mrożycy oraz młyn w Osinach na Mrodze. Młyn w Głownie na Mrodze błędnie zlokalizowano na Mrożycy przy obecnej ul. Piątkowskiej. Wioska Swoboda posiada zabudowania na skrzyżowaniu Traktu Fabrycznego i drogi do Dmosina (okolice obecnej stacji benzynowej). Zaznaczono zabudowania folwarków Borówka i Warchałów, bez ich opisu. Grubą przerywaną linią oznaczono granicę powiatu brzezińskiego i łowickiego.