Głowno na niemieckiej mapie topograficznej Reymann'a z 1871 r.

Pierwotna skala mapy 1:200.000. Zwraca uwagę znaczne zalesienia obszarów okolic Głowna, niewiele różniące się przedstawionego na Mapie Kwatermistrzostwa z 1839 r. Przy drodze z Kamienia do Strzebieszewa Karczma Zielona. Również w Wymysłowie znajduje się karczma. Na prawym brzegu Mrogi w pobliżu ujścia Mrożycy osada Oslagoro (Oślagórka). Główną drogą jest trakt fabryczny Łowicz - Łódź. Następną z kolei jest droga Piątek-Jasionna-Popów-Ziewanice-Głowno oraz Głowno-Pszczonów z pominięciem Łyszkowic. Najkrótsze połączenie Głowna z Bielawami straciło na znaczeniu i nie jest zaznaczone na mapie. Również najkrótsze połączenie Osin z Głownem nie zostało zaznaczone.