Głowno na mapie topograficznej Kwatermistrzostwa Generalnego z 1839 r. - powiększenie

Mapa w oryginale wykonana jest w skali 1:126.000. Przy osiedlu Piła widoczny jest opis tartaku (tar.). Przy ujściu Mrożycy do Mrogi niewyraźny napis Oślagórka odnoszący się do wzgórza grodziskowego w widłach rzek (tutaj nie zaznaczonego). Wyraźnie widoczny jest kościół, ale brak symboli bożnicy i cmentarzy. Skrót Kar. przy drodze do Bratoszewic oznacza prawdopodobnie karczmę lub karczowisko leśne.