Głowno na mapie Rzeszy Niemieckiej  z 1883 r.

Mapa w oryginale w skali 1:850.000. Przedstawia oprócz terenów Rzeszy także znaczną część obszaru Królestwa Polskiego.