Głowno na mapie  z 1831 r.

Na mapie kolorem czerwonym zaznaczono granice województw: mazowieckiego, kaliskiego i sandomierskiego (z siedzibą w Radomiu).

Mapę udostępnił p. Waldemar Fronczak