Głowno na mapie Prus Południowych Gilly'ego z 1803/1806 r.

Mapa przedstawia stan z początku XIX wieku. W oryginale ma skalę 1: 150 000. Zachowana jest pierwotna, być może jeszcze średniowieczna sieć dróg, nie zaburzona wybudowaniem traktu fabrycznego i liniami kolejowymi. Obszary zalesione są znacznie rozleglejsze niż pół wieku później. Linia żółta przedstawia granicę powiatu łowickiego i brzezińskiego, w skład którego po pruskiej reformie admministracyjnej weszło Głowno.